Kontakt


Vlasnik Agencije za konsultantske usluge SE-ERGO
Osnivač International Ergo-friendly
Profesor Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd
Autor

Dr Gordana Čolović diplomirala je tekstilnu konfekciju na Višoj tekstilnoj školi i na katedri za tekstilno-mašinstvo na Tehničkom fakultetu, gde je specijalizirala i magistrirala na tehničkim naukama. Doktorsku disertaciju "Modelovanje fleksibilne proizvodnje odeće" je odbranila na Fakultetu za industrijski menadžment.


Njena istraživačka interesovanja su: organizacija proizvodnje, studija rada, lean sistem, strategijski menadžment, ergonomija, marketing menadžment  u odevnoj industriji i menadžment tehnoloških sistema u odevnoj industriji.

Knjige:
1. Čolović, G., Management of Technology Systems in Garment Industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, Oxford, New Delhi,  2010. (ISBN 0 85709 005 4; ISBN-13: 978 0 85709 005 8)
2. Čolović, G., Strategic management in the garment industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, Oxford, New Delhi, Philadelphia, 2012. (ISBN-13: 978-0857095824)
3. Čolović, G., Ergonomics in the garment industry, Woodhead Publishing Limited, Cambridge, Oxford, New Delhi, Philadelphia, 2014. (ISBN: 0857098225; ISBN-13: 978 0 85709 822 1)
4. Paunović, D., Čolović, G., Konstrukcija ženske odeće, Teagraf, Beograd, 1999. (COBISS.SR-ID 77621516)
5. Čolović, G., Organizacija procesa proizvodnje, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 2012. (ISBN: 978-86-87017-18-4)
6. Čolović, G., Studija rada u odevnoj industriji, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 2013. (ISBN: 978-86-87017-19-1)
7. Čolović, G., Strategijski menadžment, Visoka tekstilna strukovna škola za dizajn, tehnologiju i menadžment, Beograd, 2013. (ISBN: 978-86-87017-20-7)
8. Paunović, D., Čolović, G., Priručnik za konstruktore odeće, DTM, Xpress, Beograd, 2013. (ISBN: 978-86-87017-21-4)
9. Avakumović, J., Čolović, G., Istraživanje modnog tržišta i ponašanje potrošača, DTM, Beograd, 2014.
10. Čolović, G., Paunović, D., Marketing menadžment u odevnoj industriji, DTM, 2014.
11. Čolović, G., Paunović, D., Izrada modnih detalja, DTM, 2015.
12. Čolović, G., Maksimović N., Praktikum za studiju rada, DTM, 2016.
13. Čolović, G., Praktikum iz Organizacije procesa proizvodnje, DTM, 2016. 

 Poglavlja:
1. Colovic, G., Sewing, stitches and seams (Nayak, R., Padhye, R., Garment manufacturing technology, Woodhead Publishing Limited), 2015.
2. Čolović, G., Dyeing and Finishing Denim (Mohammad Shahid, Ren-Cheng Tang, Guoqiang Chen, Handbook of Textile Coloration and Finishing, Studium Press, LLC, USA, 2017.

Članstvo:

 • Savez inženjera i tehničara tekstilaca Srbije
 • Redakcioni odbor časopisa "Tekstilna industrija" (Glavni i odgovorni urednik od 2009. do 2016.)
 • Asocijacija eksperata poslovnog i industrijskog menadžmenta Srbije
 • International Association of Engineers (IAENG), Hong Kong
 • Komisija za standarde iz oblasti tekstila i zaštitne odeće KS F038.
 • Redakcioni odbor časopisa "Journal of Textile Science and Engineering" 
 • Organizacioni odbor DTM
 • Organizacioni odbor "International Conference on Innovation in Business, Economics & Marketing Research" (IBEM’14, IBEM’15), Tunis
 • Naučni odbor "5th SMARTEX", Egypt, 2015.
 • Organizacioni odbor "CIRAT-7", Tunis, 2016.
 • Organizacioni odbor "4th International Conference on Innovation & Engineering Management", Tunis, 2016.
 • Međunarodni odbor časopisa "International Journal of Business & Economic Strategy" (IJBES) 
 • Redakcioni odbor časopisa Advance Research in Textile Engineering
 • Redakcioni odbor časopisa Applied Researches in Technics, Technologies and Education (ARTTE)
 • Redakcioni odbor časopisa Иновации и предприемачество Innovation and Entrepreneurship
 • Integrated Editorial Board of Global Journals  
 • EMIT (ECONOMICS MANAGEMENT INFORMATION TECHNOLOGY) 

Recenzent je u 13 stranih časopisa i supervizor disertacija na nekoliko univerziteta u Indiji i Rusiji.No comments:

Post a comment